PROJEKT - ŠABLONY II.

 
 

Projekty - ŠABLONY I.

Naše škola realizuje projekt Škola krok za krokem, CZ.02.3.68/0.0/0.0/16-022/0001563 podpořený 

z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Projekt je zaměřen na: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, 

usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit.

Hlavním cílem/i projektu je Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění

přechodu dětí na ZŠ a zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků

v klíčových kompetencích.

Tento projekt je spolufinancován EU.