Historie školy

„ Historie je učitelkou života “ Cicero

 

Historie naší školy se začala psát před více než sto lety v roce 1775. V roce 1805 se o škole  píše jako o doškové chaloupce č.p. 54. Za veliké podpory hraběte Františka z Magni roku 1842 se staví škola se dvěma třídami,.Budova školy v roce 1891 byla poškozena požárem, který vypukl v sousedství. Musí být opravena a na žádost školní rady a představenstva obce rozšířena na školu trojtřídní.

Rok 1908 je rokem, kdy je nová školní budova dokončena a slavnostně otevřena 18. října na památku padesátiletého panování císaře a krále Františka Josefa I. Jak se škola v Petrově proměnila a vyvíjela v průběhu dalších let? Byla to dlouhá cesta naplněná historickými událostmi, lidskými osudy, lidské práce a tvořivosti, pocitů neměřitelných rozměrů, radosti i smutku, ale také nadějí a pozdějších vzpomínek a návratů…. V devadesátých letech minulého století probíhá na škole období stavebních úprav ( např. přístavba jižního vchodu a jedné třídy, šatna, výměna oken a střešní krytiny, nová fasáda)

V roce 1996 se stává školou integrovanou, kdy byla základní škola a mateřská škola spojena v jedno školské zařízení.                                   

V roce 2008 proběhly oslavy 100. Výročí

Od první zmínky o škole z roku 1775 až po současnost jsou chronologicky sestavena důležitá data o školství v Petrově.

 

Důležitá data z historie naší školy:

1775

první zmínka o škole v Petrově (tzv. trivium -  čtení, psaní počítání)

1805– 1826

 další zmínka o škole:

- došková chaloupka č. 54

- učitel Josef Střelecký

- pro nevhodné podmínky přestěhována do domu č. 66        

1826 – 1835

podučitel Jan Jež

1835 – 1872

37 let působil jako samostatný učitel Antonín Vepřek

1842

stavba školní budovy na současném místě školy

1848

petrovská škola je známa jako ,,obecná škola´´

1855

škola uzavřena – důvodem byla cholera

1866

škola využita pro raněné vojsko – válka proti Prusům

1872

na půl roku jako prozatímní učitel je ustanoven Jan Zajíček - okresní školní rada

1872 – 1910

působí zde 38 let učitel Vilém Schiebel

1875

škola rozšířena na dvojtřídní – učitelka Amálie Pech

1878

učitelka Antonie Sedláček

1878

oprava budovy školy

1891

školní budova poškozena požárem ze sousedství

1894

přístavba na školu trojtřídní

1895

trojtřídní obecná škola

učitel Josef Novosád

1906 – 1907

v Petrově učí čtyři učitelé ve třech učebnách

1908

nová školní budova

1910 – 1950

učitel Leonard Zámečník ( 13 let řídil školu v Petrově)

1924 – 1932

školu řídí Cyril Kopečný

1932 – 1936

školu řídí Emanuel Pištělka

1936 – 1940

školu řídí Fr. Svačina

1940 – 1950

školu řídí Stanislav Hošek

1950 – 1953

školu spravuje Božena Michálková

1953 – 1982

působí jako ředitel Jan Bílík

1982 – 2004

působí jako ředitelka Mgr. Miloslava Dekařová

1. 9.1996

ZŠ integrovaná s MŠ (budova MŠ byla otevřena 31.8 1974)

2004 – 2011

Školu řídí Mgr. Helena Tomšejová

2008

Na škole probíhá 100. výročí založení školy v Petrově

2011- 2014

Ředitelem školy Mgr. Martin Fiala

2014-

Od srpna 2014 se ředitelkou školy stala Mgr. Renata Svobodová

 

Zpracovala: Mgr. Jarmila Flašarová