Zájmové kroužky zahájí svoji činnost v prvním říjnovém týdnu!

22.09.2012 11:32

Nepovinný předmět NÁBOŽENSTVÍ začal svoji první hodinou ve čtvrtek 20. 9., vyučování bude probíhat stejně jako vloni každý čtvrtek od 12:30 do 13:15 (1.a 2.ročník), od 13:15 do 14:00 (4. a 5. ročník) a od 14:00 do 14:30 (3. ročník). V mateřšké škole budou schůzky probíhat každý druhý čtvrtek v měsíci, vždy od 12:00 do 12:30 hodin ve školní jídelně.

Ostatní zájmové útvary budou probíhat podle následujícího rozpisu: