Zájmové kroužky zahájí svoji činnost od 30. září 2013

27.09.2013 13:18

Všechny zájmové útvary organizované na naší škole pod hlavičkou školní družiny, zahájí svoji činnost v týdnu od 30. září 2013. Během příštího týdne se ještě stále žáci do těchto kroužků mohou přihlašovat prostřednictvím přihlášek, které obdrželi od svých třídních učitelů.

Pro přihlášení do zájmových útvarů vedených externě se prosím přihlašujte přímo přes vedoucí jednotlivých kroužků. Zde naleznete telefonické kontakty:

Stolní tenis - p. Benovič (tel. 603 539 249)

Mažoretky - p. Podrazilová (tel. 603 184 184)

Hasiči - p. Trojancová (tel. 736 464 064)

Angličtina - p. Trechová (tel. 721 909 732)

Ornamentika - p. Holubíková (tel. 775 311 257)