Žáci základní školy se zúčastní výstavy „Skromné umění – Tradiční řemesla v ČR“

13.10.2013 19:37

Žáci základní školy se zúčastní výstavy „Skromné umění – Tradiční řemesla v ČR“

Akce se koná ve výstavních prostorách zámku ve Strážnici a koná se při příležitosti 10. výročí vyhlášení Úmluvy o zachování nemateriálního kulturního dědictví UNESCO. Výstava je pojata zcela inovativním způsobem, kdy se snaží představit řemeslné výrobky „…v jejich přirozených polohách tak, jak byly nejběžněji vnímány. V polohách, kontextech a situacích, které vystihují podstatu těchto předmětů…“ (Autoři výstavy)

Záměrem autorů výstavy není běžné „uzavření“ exponátů do vitrín, naopak se snaží mezi návštěvníky a exponáty vyvolat interakci a nabídnout bezprostřední kontakt s nimi.

Ve stejném duchu jsou koncipovány také vzdělávací programy pro školy, jež oproštěny od snahy o memorování obsáhlých popisů, využívají pro splnění vytyčených cílů především potenciál hry a pro starší návštěvníky také vlastní kritický úsudek.

Naše děti mají objednané následující programy:

O Bílé paní – program pro předškolní děti a žáky 1. až 2. tříd základní školy, 60 minut, cca 25 osob.

Průvodcem doprovázený program je zaměřen na kontaktní seznámení se s předmětem jako takovým pomocí různých smyslů – čichu, sluchu, hmatu, zraku. Za tímto účelem byl vybrán příběh zakleté Bílé paní, kterou je možné vysvobodit splněním určitých úkolů; ty vedou žáky k bližšímu kontaktu s vystavovanými řemeslnými výrobky. Přitom tendujeme k využití potenciálu prostoru zámeckých síní, v nichž je výstava instalována: splnění úkolu v jedné komnatě otevírá přístup do komnaty další. V tomto programu není úkolem zatěžovat pozornost malých návštěvníků obsáhlými popisy předmětů, výroby, či životopisy jejich autorů; společným aspektem všech úkolů je hra.

Šifra mistra Tradicia – program pro žáky 3. až 5. tříd základní školy, 90 minut, cca 25 osob.

Tajuplný program určený pro starší žáky I. stupně základní školy je koncipován jako práce žáků s pracovními listy, pomocí nichž hledají „indicie“ k sestavení výsledné tajenky – šifry mistra Tradicia. Někdy je jim k tomu nápomocný motiv či ornament vyobrazený na konkrétních předmětech, jenž rozvíjí jejich smysl a cit pro detail, jindy jim k odhalení indicie pomůže text z informačních tabulí, který rozvíjí jejich schopnost analytického myšlení.

krom toho lze na stejném místě navštívit také program pro žáky II. stupně ZŠ (90 minut) Mimozemská expedice

Pro nejstarší cílovou skupinu je program pojat jako dramatická hra, kdy se žáci ocitají v roli účastníků mimozemské expedice. Ta má za úkol navštívit planetu Zemi a prozkoumat způsoby rukodělné výroby pozemšťanů. Program je zaměřený na získávání hlubších poznatků o rukodělné výrobě, o jejích procesech, producentech i produktech samotných. S ohledem na vývojovou úroveň žáků je práce s pracovním listem zaměřena na schopnost abstraktního a kritického myšlení.

Ceny vstupného:

Dospělí – 50,- Kč            školní mládež 6-15 let, osoby od 60 let a držitelé ISIC karty do 26 let – 25,- Kč             rodinné - 100,- Kč

Vážení rodiče, na interaktivní výstavu vybíráme 65,- Kč (25,- vstupné + 40,- bus - musíme jet bohužel autobusem ve dvou skupinách po 25 dětech, progamy neprobíhají současně. Naše škola má objednaný termín: pátek 25. 10. 2013 - 1. a 2. třída zahájí svůj program v 9:00 hodin, 3. - 5. třída od 10:30 hodin. Doprovod na akci zajišťují třídní učitelé a paní asistentka.