Z provozu školy a školky

09.11.2011 08:12

V současné době probíhá montáž nových zvonků. Díky nim bude lépe ošetřen vstup veřejnosti do budov a odpadne tak ono nepříjemné neadresné zvonění rozléhající se po celé škole. V mateřské škole navíc bude namontován zvonek pro odchod ze školky. Ten bude umožňovat opustit školku samovolně pouze dospělému člověku, nikoliv dítěti. Činíme tak s důrazem na bezpečnost Vašich dětí. Současně škola přešla na volání přes internet, které by mělo v budoucích letech přinést nemalou finanční úsporu. Tu si slibujeme společně s Obcí také od montáže termohlavic na všechny radiátory v obou objektech. Již první dny topné sezóny ukázaly přínos nových plastových oken a radiátorů v budově MŠ. Tímto směrem chceme pokračovat, tak abychom zbytečně školu nepřetápěli. Současně proběhne na budově ZŠ energetický audit, který je nezbytnou součástí plánu zateplení fasády školy.