Výsledek prvního sběru papíru? 4 710 kg! Děkujeme!

13.12.2013 08:42

Středa 27. listopadu se stala dnem, kdy bylo u základní školy opravdu rušno. Prostranství před bočním vchodem „ozdobil“ velký modrý kontejner, což dokazovalo, že probíhá sběr starého papíru a lepenky. Tuto akci jsme se rozhodli zorganizovat ve spolupráci se společností TESPRA Hodonín, neboť výkupní cena papíru se pohybuje v současné době na poměrně vysoké úrovni, což může dětem přinést zajímavý finanční příspěvek. Ten jsme se rozhodli věnovat dětem základní i mateřské školy na školní výlet, který proběhne v květnu 2014. Peníze tak budou spravedlivě rozděleny mezi všechny děti, které naši organizaci navštěvují! Sběr jsme rozdělili do dvou etap – podzimní a jarní. Úspěchem je bezesporu konečné odevzdané množství papíru, které je 4 710 kg a pro školu, respektive děti, znamená finanční příspěvek ve výši 6.123,- Kč.  Děkujeme všem, kteří třídili odpad a neváhali jej ke škole přivézt a současně připomínáme jarní etapu soutěže ve sběru, která bude navíc doplněna o sběr nebezpečného odpadu