Vánoční dílny a besídka zaplnily školu

12.02.2014 08:45

Před velmi slušnou diváckou kulisou letos děti mateřské i základní školy vystoupily na vánoční besídce, která se uskutečnila ve středu 27. listopadu v tělocvičně základní školy. Po celý listopad paní učitelky s dětmi pilně trénovaly, aby děti předvedly ve sváteční atmosféře to nejlepší, a vyplatilo se! Velký potlesk sklidilo jak vystoupení Včeliček, tak i Motýlků. Rodinným příslušníkům se ukázaly také všechny děti ze základní školy, které zarecitovaly básničky, zazpívaly koledy, zatančily v kostýmech na známou písničku Čert a Káča.

 

Bezprostředně po besídce se všichni diváci i účinkující přesunuli do prostor základní školy, kde již na ně čekalo několik adventních dílen. Také letos celou školou zněly koledy a nesla se opojná vůně vánočního koření. Na jednotlivých stanovištích bylo možné vyrobit si svícínek, upéct a nazdobit si perníčky, vyrobit si adventní věnec atd. Protože přichystat takovou akci vyžaduje velké přípravy a spoustu šikovných rukou, využili jsme i tentokrát pomoci dobrovolníků z řad rodičů a přátel školy. Dovolte, abych touto cestou poděkoval všem, kteří se na přípravě letošní vánoční besídky a dílen podíleli – všem učitelkám za přípravu vystoupení dětí, všem provozním zaměstnancům za přípravu prostor a občerstvení pro děti i rodiče a v neposlední řadě i konkrétně paní Pivoňkové, Bunžové  a Vašíčkové za pomoc na stanovištích. Díky vám všem proběhla tato akce úspěšně a líbila se! Současně děkujeme paní Špírkové, která dětem do školní družiny věnovala řadu pěkných stolních her! Děkujeme!