Třídní schůzky zakončí 3. čtvrtletí letošního školního roku

07.03.2012 13:23

Třídní schůzky rodičů dětí mateřské školy  se uskuteční ve čtvrtek 29. března od 16:00 do 16:45 hodin ve školní jídelně (přízemí MŠ).

Program třídních schůzek:

  1. Přivítání, prezenční listina
  2. Skupina přátel školy vs. Školská rada – záměr, význam, úkoly, aktivita skupiny
  3. Akce plánované pro rodiče v dubnu – červnu
  4. Opravy a investice ve 2. pololetí školního roku a o prázdninách – provoz mateřské školy
  5. Diskuze

Třídní schůzky rodičů žáků základní školy se uskuteční ve čtvrtek 29. března od 17:00 do 18:00 hodin. Zahájení schůzek proběhne společně v tělocvičně školy, poté budou následovat indivuduální konzultace s vyučujícími v jednotlivých třídách.

Program třídních schůzek:

  1. Přivítání, prezenční listina
  2. Skupina přátel školy vs. Školská rada – záměr, význam, úkoly, aktivita skupiny
  3. Akce plánované pro rodiče v dubnu – červnu
  4. Opravy a investice ve 2. pololetí školního roku a o prázdninách
  5. Diskuze