STONOŽKA 2016

29.05.2016 17:14

             V letošním roce jsme využili nabídku ScioDat k testování žáků. Tuto nabídku využilo 10 rodičů a přihlásilo své děti k tomuto testování. V příloze (STONOŽKA 3 a STONOŽKA 5) Vám nabízím celkové hodnocení žáků naší školy jako subjektu, a zároveň úroveň vědomostí a dovedností v porovnání s ostatními testovanými školami.

Samozřejmě, že velkou výhodou do budoucna by bylo tímto nezávazným testováním projít s účastí většího počtu žáků. V testech jsou zahrnuty úlohy zaměřené na oblasti českého jazyka, matematiky, člověk a jeho svět (prvouka, přírodověda a vlastivěda), řešení klíčových kompetencí a obecných studijních předpokladů žáka.

 

Věřím, že dosažené výsledky potěší nejen samotné děti, ale i jejich rodiče.

 

Mgr. Renata Svobodová

 

STONOŽKA 3

STONOŽKA 5