Stimulačně-edukativní skupiny pro budoucí prvňáčky

07.02.2013 20:18

 

 

Vážení rodiče,

také v letošním školním roce jsme se rozhodli usnadnit vašim dětem přechod z mateřské školy na základní. Proto jsme pro ně připravili cyklus 10 setkání v rámci stimulačně-edukativních skupin.

Formou her bude u dětí rozvíjena jemná motorika (správné držení tužky, uvolňování ruky, přípravné cviky na psaní), vyjadřovací schopnosti, sluchová analýza a syntéza (rozkládání a skládání) slov, pravolevá orientace, paměť, postřeh, pozornost a soustředěnost. Zkrátka vše, čím se v první třídě začíná a s čím se leckdy spousta školáků potýká.

Místo setkání: učebna I. třídy ZŠ Petrov, každý týden za přítomnosti jednoho z rodičů

Vyučující: Mgr. Jitka Vyoralová (vyučující v I. ročníku pro šk. rok 2013/14)

Termíny: 4. 3., 11. 3., 18. 3., 25. 3., 8. 4., 15. 4., 22. 4., 29. 4., 6. 5., 13. 5.

Přihlášky odevzdávejte v MŠ paní učitelce Březovské, nejpozději do 28. února 2013.

Cena celého cyklu je 300,- Kč. Peníze budou použity na nákup pomůcek, výtvarných potřeb a učebnic, které vaše dítě bude potřebovat při nástupu do 1. třídy. Platba proběhne na 1. lekci.