Školní rok zahájen! Základní školu navštěvuje o 12 dětí více než vloni!

03.09.2012 09:24

Nový školní rok jsme také letos slavnostně zahájili v tělocvičně základní školy. Za účasti paní starostky Mlýnkové, kompletního pedagogického sboru, ale především před zraky rodičů a prarodičů jsme přivítali na základní škole čtrnáct prvňáčků, pro které byl dnešní den opravdovým svátkem. I přes zrušení "pastelkovného" si naši žáčci odnesli domů tašku plnou školních pomůcek i sladkou odměnu. Poté již mohl začít tradiční rituál ve třídách - školení o bezpečnosti, školní řád, organizace vyučování, rozvrh hodin... to vše proto, aby nový školní rok proběhl bez komplikací. Všem žákům přejeme, aby pro ně letošní školní rok byl úspěšný a stal se pro ně dobrým stavebním kamenem pro jejich vzdělání.

Fotky ze slavnostního zahájení ZDE...