Školní kuchyně vaří zdravěji a pro více strávníků

12.02.2012 19:37

S ohledem ke stále rostoucímu zájmu veřejnosti o obědy z naší školní kuchyně jsme se ocitli před problémem naplněnosti kapacity. Ta doposud činila 150 hlavních jídel denně. Jelikož i z hlediska varného procesu jsme při přípravě pokrmů naráželi na problémy s normami, které kontroluje Krajská hygienická stanice, byli jsme nuceni situaci urychleně vyřešit, abychom nemuseli omezit naši hospodářskou činnost, tedy vaření pro veřejnost. Díky aktivitě vedoucí školního stravování paní Eisové, která horečně vyjednávala s různými dodavateli a díky vstřícnému přístupu paní starostky a všech zastupitelů se nám podařilo pořídit špičkové multifunkční zařízení umožňující vaření, pečení, smažení, grilování i gratinování. Tento konvektomat nám umožnil zvětšit kapacitu školní kuchyně až na 250 jídel. Navíc díky nejmodernějším technologiím jsou pokrmy připravované v konvektomatu zdravěji připravené a zachovávají si více svoji původní chuť.

Ilustrační foto - převzato z webu firmy Intergast