Seznam kandidátů do Školské rady navržených do voleb konaných dne 9. dubna 2013

27.03.2013 13:37

 

 

 

Do termínu 22. 03. 2013, který byl stanoven volební komisí jako termín odevzdání návrhu kandidátů na členy Školské rady pro volby konané dne 9. dubna 2013 na Základní škole a Mateřské škole Petrov, byly předány volební komisy tyto návrhy:

 

Kandidáti na členy Školské rady z řad rodičů nezletilých žáků (náhodné pořadí)

1.    Bunžová Hana

2.    Komoňová Simona

3.    Trojancová Jana

4.    Kotásková Ivana

5.    Březovský Petr

6.    Konečná Martina

Pozn.: paní Kateřina Lora Bechara svoji kandidaturu stáhla k 27. 3. 2013, paní Monika Úlehlová nemůže kandidovat, neboť je současně zaměstnancem školy.

 

Volební komise:

1.        Mgr. Martin Fiala – předseda volební komise

2.        Mgr. Vyoralová Jitka– ZŠ

3.        Březovská Marie – MŠ

4.        Štastný Josef – Obec Petrov

5.        Mlýnek František – Obec Petrov

6.        Úlehlová Monika – zákonný zástupce žáka

7.        Vojtková Blanka – zákonný zástupce žáka

 

 

Mgr. Martin Fiala

předseda volební komise

 

v Petrově dne 27. 3. 2013