Ředitelské volno

16.12.2018 18:43

Ředitelské volno ZŠ

 

V souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

vyhlašuji pro žáky základní školy z provozně technických důvodů ředitelské volno ve dnech 3. a 4. 1. 2019.

Výuka bude zahájena v pondělí 7. 1. 2019.

 

Mgr. Renata Svobodová, ředitelka školy