ŘEDITELSKÉ VOLNO

15.04.2018 14:19

V souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

vyhlašuji ředitelské volno pro žáky základní školy dne 7. 5. 2018.

Mgr. Renata Svobodová, ředitelka školy