ŘEDITELSKÉ VOLNO

24.09.2017 14:12

Rozhodnutí ředitele školy o udělení ředitelského volna

Vydáno dne 12. 9. 2017

V souladu se Školským zákonem č. 561/2004 Sb., §24, odst. 2,

vyhlašuji na den: 29. 9. 2017 ředitelské volno.

V tento den bude přerušena výuka v základní škole a nebude v provozu školní družina ani jídelna.

 

V Petrově dne 12. 9. 2017                        Mgr. Renata Svobodová, ředitelka školy