ŘEDITELSKÉ VOLNO

07.11.2016 08:41

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Petrov, okres Hodonín, příspěvková organizace v souladu s ustanovením §24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném vzdělávání (školský zákon) a  po dohodě se zřizovatelem                                                  

vyhlašuje na pátek 18. listopadu 2016 

             ŘEDITELSKÉ VOLNO.            

V tento den NEBUDE v provozu ZŠ, MŠ ani školní kuchyně.

          

Ředitelské volno je vyhlášeno z provozních a sanitárních důvodů.

 

Mgr. Renata Svobodová

Ředitelka školy