Radujme se, veselme se...

11.12.2012 23:15

Stalo se již tradicí, že NULK Strážnice pořádá každoročně v prosinci předvánoční program ve strážnickém skanzenu. Letos se jej zúčastnili také děti z naší mateřské i základní školy. V prostředí malebné vesnice jihovýchodní Moravy se díky tomu mohli všichni seznámit s obvyklými pracemi a zvyky od adventu do svátku Tří králů. Děti si nazdobily perníčky, viděly obchůzky Tří králů, pastýře s koledníky a Mikuláše s jeho družinou. Ve tvůrčích dílnách si mohly vyrobit figurky z těsta nebo dárky pro své blízké. Spolu s vyučujícími si děti zazpívaly některé známé i méně známé koledy.

Součástí víkendového pořadu pro širokou veřejnost byl i předvánoční jarmark, ochutnávka mladých vín, destilátů nebo zabíjačkových specialit. Program obohatil svým vystoupením s koledami gajdoši z Kopanic, Zpěvule ze Strážnice, soubor Malá nivnička a soubor Omladina z Vacenovic se štěpánskou koledou.