Projekt „Školní ovocná stezka“

04.04.2013 11:50

 

 

 

Zastupitelstvo obce Petrov společně s vedením školy rozhodlo o podání žádosti o dotaci do MAS Strážnicko na projekt „Školní ovocná stezka“. Tento projekt schválila rada MAS Strážnicko a byl postoupen ke schválení na Státní zemědělský intervenční fond do Brna. Rozpočet projektu je 368 000,- Kč. Dotace by činila 273 735,- Kč. Spoluúčast a vícenáklady na projektu bude hrazena z obecního rozpočtu.

Součástí projektu je rekonstrukce chodníku a přilehlých betonových ploch, vybudování dráhy pro odrážela, terasy pro venkovní výuku, pořízení 6 sedacích setů pro venkovní učebnu, výsadba 10 ovocných stromů a 10 ovocných keřů. V zahradě budou umístněny 3 kusy informačních panelů, které budou informovat o vysazené zeleni. Dále součástí tohoto projektu je vybudování altánu nad sirným pramenem a další 2 informační panely. Jeden má být umístněn u autobusové zastávky a druhý u sirného pramene.

Přejeme si, aby naše děti z mateřské školy mohly začít nový školní rok už v upraveném prostředí.

 

Eva Mlýnková, starostka