Pozor! ZMĚNA TELEFONNÍCH KONTAKTŮ

14.05.2019 07:08

Vážení rodiče, 

vzhledem k častým poruchám na telefonní ústředně a častým výpadkům došlo ke změně telefonních čísel. 

Telefonní číslo do MŠ (mateřské školy) - 702 248 841

Telefonní číslo do ŠJ (školní jídelny) - 702 248 779

 

Mgr. Renata Svobodová, ředitelka školy