Plavecká výuka ve školním roce 2013/14

07.03.2014 08:29

Vážení rodiče,

v letošním kalendářním roce se nám v rozpočtu MŠMT podařilo díky vyššímu počtu žáků na škole vyčlenit finanční prostředky, které nám umožní pokrýt většinu výuky plavání. Z rozpočtu tak bude hrazena celá výuka všech předškolních dětí + výuka žáků 1. – 3. ročníku a pronájem bazénu na 10 lekcí.

Díky tomu bude částka hrazená vámi – rodiči pouze 500,- Kč namísto původních 1.200,- Kč. Úhradu 500,- Kč za dopravu na plavání proveďte prosím bezhotovostně na účet školy do konce měsíce března. Do textu/poznámky platby prosím uveďte jméno dítěte, které bude plaveckou výuku absolvovat. Platbu v hotovosti (paní Eisové) použijte pouze ve výjimečných případech. Děkujeme! Doklad pro zdravotní pojišťovnu vám rádi vystavíme na požádání.

Termíny plavecké výuky pro školní rok 2013/14:

duben: 1., 8., 15., 29.

květen: 6., 13., 20., 27.,  

červen: 3., 10.

 

Mgr. Martin Fiala, ředitel školy

V Petrově dne 7. 3. 2014