Organizace prvního vyučovacího týdne

02.09.2013 20:19

V první vyučovacím týdnu od 2. do 6. září 2013 bude výuka probíhat následovně:

pondělí 2. 9. - Slavnostní zahájení v tělocvičně školy (od 8:30 hodin), konec vyučování v 9:30 hodin, jídelna pro ZŠ nevaří,

úterý 3. 9. - Třídnické hodiny probíhají od 8:00 do 10:45 hodin (1. ročník), respektive do 11:40 hodin (2.-5. ročník), jídelna vaří i pro ZŠ,

středa 4. 9. - Výuka probíhá dle rozvrhu hodin, konec dle rozvrhu, stejně tak ostatní dny v týdnu.

 

S ohledem na stavební práce související se zateplováním fasády základní školy bude výuka probíhat v učebnách a prostorách, které nebudou negativně ovlivněny hlukem.