NOVÝ SYSTÉM VYÚČTOVÁNÍ STRAVNÉHO

01.09.2013 13:34

Vážení strávníci,

s nadcházejícím školním rokem jsme se rozhodli změnit systém vyúčtování stravného. K tomuto kroku jsme byli nuceni sáhnout s ohledem na množství neplatičů, které stále narůstalo. Celý systém je velmi jednoduchý a pro strávníka (plátce) přehlednější. Na začátku školního roku (tj. do 13. 9. 2013) uhradí všichni zájemci o stravování v naší organizaci zálohu, která bude jakousi kaucí, jež bude využita v případě neplacení. V takovém případě bude  strávník vyřazen ze stravování, což dle platné legislativy v případě dětí v MŠ znamená i přerušení docházky do MŠ až do zaplacení nové kauce. Výše záloh byla stanovena následovně:

  • za dítě navštěvující MŠ: 1.500 Kč (stravné + školkovné), předškolní dítě v MŠ 1.000 Kč (stravné)
  • za dítě navštěvující ZŠ a stravující se v ŠJ: 1.000,- Kč (stravné, družina, svačiny)
  • za dítě navštěvující ZŠ, které odebírá pouze svačiny: 500,- Kč
  • za cizí strávníky: 1.000,- Kč

Zpětně bude už začátkem následujícího měsíce vedoucí školní jídelny, paní Jana Eisová, dávat předpis pouze za reálně odebraný počet obědů. Nebudou tak vznikat tedy žádné přeplatky ani nedoplatky. Na konci června pak bude na úhradu poslední části stravného použita kauce a zbytek bude vrácen plátci stravného. Všechny platby je možné zasílat na účet školy, případně se dohodnout na inkasní formě. Hotovostní platby přijímá paní Jana Eisová v kanceláři ekonomky školy (v budově školy v 1. patře). Kancelář v budově MŠ byla zrušena, aby mohla být zvětšena školní jídelna. Současně žádáme všechny cizí strávníky, aby respektovali čas pro vyzvedávání obědů, který je na informační tabuli při vstupu do školní kuchyně. Dříve nebude vyzvedávání obědů možné z důvodu bezpečnosti dětí na zahradě MŠ, neboť všechny brány v areálu budou při pobytu dětí na hřišti uzamčeny.