Nepovinná angličtina v prvním ročníku

21.05.2015 18:39

       V druhém pololetí začala prvňákům angličtina. Formou nepovinného předmětu se seznamují se základy světového jazyka, bez kterého se v dnešní době už obejde jen málokdo.

       I když je angličtina v 1. ročníku nepovinná, všichni rodiče děti přihlásili. ( 13 dětí)

      V prvních hodinách se naučily pozdravy a představit se.

      Každá lekce tedy začíná Hello songem a končí Bye, Bye songem. Formou hry se seznamují s barvami, hbitě počítají do deseti, umí zazpívat několik písniček. Hodiny probíhají na koberci i v lavicích, děti třídí a přiřazují obrázky, vyplňují pracovní listy, řeší úkoly na interaktivní tabuli, hrají hry s anglickými slovíčky.

      Angličtinu máme poslední hodinu v úterý a děti už od rána vyzvídají, co se v ní dnes nového budeme učit.

      Mgr. Jitka Vyoralová, tř. uč. 1. roč.