KONEC ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019

08.07.2019 10:48

KONEC ŠKOLNÍHO ROKU …

A je tady … Konec školního roku 2018/2019. Čas je neúprosný a běží. Poslední dny školního roku děti ve škole tráví již tradičně finišováním, aby si na poslední chvilku vylepšily své výsledky. Kromě závěrečného zkoušení děti ještě čekají i relaxačně-sportovní činnosti. Uskuteční se Sportovně-pohybový školní výlet do brněnského zábavního parku BRUNO FAMILY PARKU, budeme pasovat budoucí prvňáčky a rozloučíme se s našimi páťáky, také navštívíme dopravní hřiště ve Veselí n. Moravou, kde si čtvrťáci a páťáci zopakují poznatky z dopravní výchovy.

Myslím si, že pestrost aktivit během školního roku byla obrovská. Doufám, že i v příštím školním roce se nám podaří zajistit pro děti MŠ a žáky ZŠ různorodé aktivity, které je zaujmou, pobaví i poučí.

Slavnostní ukončení školního roku letos proběhne v tělocvičně školy 28. června 2019 v 8 hodin. Provoz školní družiny bude ukončen v pátek 28. června 2019 ve 13 hodin.

Provoz mateřské školy bude následně ukončen v pátek 26. července 2019. V době prázdnin bude MŠ otevřena od 7:00 do 15:00 hodin.

V letních měsících červenci a srpnu bude taktéž v provozu školní jídelna. Provoz jídelny bude přerušen od 12. do 31. srpna 2019 z důvodu čerpání řádné dovolené a sanitárního týdne.

Nový školní rok bude zahájen v ZŠ v pondělí 2. září 2019 v 8:30 hodin. Provoz MŠ bude od 2. září 2019 s prodlouženou provozní dobou zahájen v 6:30 hodin a ukončen nově v 16:30 hodin. Provoz ŠD bude zahájen v úterý 3. září 2019 ranní družinou od 6:30 do 7:45 hodin a následně od 11:45 do 16:00 hodin.

Vám všem, dětem, rodičům i obyvatelům Petrova přeji pohodu a příjemně strávené letní měsíce.

 

Mgr. Renata Svobodová, ředitelka školy