EU - peníze školám

01.09.2013 10:17

EU – peníze školám

V loňském školním roce se pedagogickým zaměstnancům naší základní školy podařilo úspěšně dokončit projekt, který byl financovaný z rozvojového programu Evropské unie „Vzdělání pro konkurenceschopnost“. Cílem projektu bylo prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na základní škole v České republice. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bylo dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Zvýšení efektivity  práce se žáky ve vybraných prioritních tématech probíhalo individualizací výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávání žáků se SVP a žáků mimořádně nadaných. Snížení výskytu rizikového chování u žáků ZŠ a podpory rovného přístupu ke vzdělávání bylo v  projektu  podpořeno zapojením asistenta pedagoga, psychologa, speciálního pedagoga nebo zavedením programu primární prevence.

V rámci tohoto projektu, který byl realizován v období od 1. 9. 2010 do 9. 3. 2013, jsme vytvořili celkem 1.096 stran digitálních učebních materiálů, které jsme následně zveřejnili na webu www.dumy.cz. Děkuji touto cestou všem pedagogickým pracovníkům, kteří se na realizaci projektu podíleli za zodpovědný přístup a vynaložené úsilí a čas. Vytvořili jsme společně kvalitní zásobník materiálů, ze kterého mohou nyní čerpat i další kolegové v celé republice.