Edukativky 2015

21.05.2015 18:46

      Letos již po čtvrté se na naší škole setkávají předškolní děti a jejich rodiče se svou budoucí paní učitelkou v programu, který má hravou formou rozvíjet schopnosti, dovednosti a funkce důležité pro lehčí zvládnutí učiva 1. ročníku. Má sloužit k jejich bezproblémovému nebo snadnějšímu začlenění do vzdělávacího procesu základní školy.

     V jednotlivých lekcích se střídají činnosti zaměřené na grafomotoriku, řeč, myšlení, sluchové vnímání ( sluchová diferenciace, paměť, analýza, syntéza, vnímání a reprodukce rytmu a melodie řeči), zrakové vnímání (zraková diferenciace, analýza, syntéza, paměť), prostorová, pravolevá orientace, orientace v čase, početní představy. Rozvoj jednotlivých oblastí se vzájemně ovlivňuje, podmiňuje a prolíná.

     Rodiče svou přítomností zajišťují svým dětem pocit bezpečí, získávají nové náměty pro práci s dítětem, mají možnost sledovat své dítě při záměrných činnostech, jak jejich dítě reaguje, jak se zapojuje, jak spolupracuje s ostatními dětmi apod.

     Edukativně stimulační skupiny byly vytvořeny jako program rozvoje pro předškolní děti a našim cílem je, aby děti ve spolupráci se školou a rodinou získaly fyzickou, psychickou a sociální samostatnost a mohly se dále rozvíjet a vzdělávat.

 

 

                                                                                                                 Mgr. Jarmila Flašarová