DUBEN VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

05.05.2024 22:17

Dubnové počasí bylo opravdu aprílové, a proto jsme hodně aktivit museli uskutečnit v družině. Nejdříve to byla dopravní výchova, pak jsme si připomněli Den Země a nakonec všechno ukončily čarodějnice.