DEN NARUBY

06.03.2019 17:59

DEN NARUBY

Pokud by se někdo přišel podívat v úterý 26. února do naší 5. třídy, asi by se trošku divil. Před tabulí nestála paní učitelka, ale samotní žáci. Celý den byl totiž naruby. Děti měly možnost vyzkoušet si roli učitele a naučit něco nového své spolužáky, klidně mohly vyzkoušet i paní učitelku. Děti se rozdělily do dvojic a každá dvojice se připravila na hodinu dle rozvrhu. Žáci zadávali svým spolužákům různé úkoly z učebnice, zajímavé doplňovačky i pracovní listy. Četlo se, počítalo, zkoušelo i hodnotilo. Na závěr každé hodiny proběhlo hodnocení od spolužáků i sebereflexe od mladých „učitelů“. Den jsme zakončili diskuzí o tom, jak to všechno proběhlo, co bylo pro děti nejtěžší, co je bavilo a také krátkým písemným zamyšlením na téma, co si myslím o práci učitele. Číst si zpětnou vazbu od dětí bylo velmi zajímavé. Nejčastěji psaly, že nejtěžší pro ně bylo udržet třídu v klidu a nebavilo je své spolužáky pořád okřikovat. Den se nám moc vydařil, všichni žáci byli na výuku pečlivě připraveni a dostali možnost zažít školu z té druhé stránky. Na závěr shodně uznali: „No nemají to paní učitelky s námi jednoduché .“

Fotografie z akce naleznete v odkazu fotogalerie :)                                                                                  

Mgr. Romana Staňková