Co dělají KOUMÁCI?

04.12.2014 18:59

Od letošního října pracuje na naší základní škole kroužek „Koumáci“, který je zaměřen na bádání, pokusnictví, hledání příčin dění v přírodě, no prostě kroužek o přírodě.

Slečna učitelka Romana Staňková pečlivě připravuje aktivity pro skupinu 20 dětí

od 1. do 5. ročníku. Výsledkem jejich tvoření je například model sluneční soustavy, která nám zdobí schodiště ve škole. Naši „Koumáci“ se dověděli něco o sluneční soustavě, o planetách, které jsou její součástí, shlédli zajimavé krátké záběry z vesmíru.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Během měsíce listopadu v kroužku proběhla divoká sopečná činnost. Děti společně se slečnou učitelkou připravily pokus, kterým si demonstrovali tento přírodní děj. Použili k tomu běžně dostupné suroviny a potřeby. Výsledkem byl úsměv na tvářích dětí, když jim jejich sopky začaly chrlit lávu.