Čarodějnice létaly proklatě nízko!

30.04.2013 14:33

V úterý 30. dubna 2013 jsme pro děti základní i mateřské školy připravili DEN NA KOŠTĚTI v areálu zahrady při ZŠ. Od půl osmé se tak ke škole blížila podivná stvoření s kočkami na ramenou, ptačími hnízdy ve vlasech, odporně vyhlížející a přesto obdiv vzbuzující... Až na pár výjímek byly namaskovány všechny děti, rovněž prodej košťat v okolí Petrova musel zaznamenat rapidní nárůst, neboť motorizována byla téměř každá čarodějnice nebo čaroděj! Na děti krom ranních aktivit v podobě čarodějné pohádky a výroby špulíře, bez něhož se žádná správná čarodějnice neobejde, čekaly hry na školní zahradě a diskotéka. Protože namaskování čarodějnic zasloužilo velký obdiv a ani odborná porota se neshodla na celkovém vítězi soutěže o nejlepší masku, rozhodli jsme se dát možnost volby široké veřejnosti! Ta rozhodla o nejlépe namaskovaných čarodějnicích v jednotlivých třídách:

 

Výsledky soutěže o nejlépe namaskovanou čarodějnici:

1. místo: Anna ŤOKOVÁ, 4. třída, 57 hlasů

2. - 3. místo: Patricie TOMŠEJOVÁ, 1. třída, 20 hlasů

2. - 3. místo: Lenka TOMŠEJOVÁ, 2. třída, 20 hlasů