Vážení rodiče žáků 1. a 2. ročníku,

rozhodnutím Vlády ČR, MZ a MŠMT dochází od 18. 11. 2020 k návratu žáků 1. a 2. ročníku základní školy k prezenční výuce – výuce ve škole.

Žáci i pedagogové mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole, školní jídelně a školní družině. Z tohoto důvodu je nutné vybavit dítě minimálně 4 až 6 rouškami na celodenní pobyt ve škole. Roušky musí být vždy nové (jednorázové) nebo čisté (látkové).

Vzhledem k nařízenému pravidelnému častému intenzivnímu větrání minimálně 2 x v průběhu 60 minut, a to minimálně 5 minut, je nutné děti oblékat do tzv. vrstveného oblečení (tílko, tričko, mikina, bunda).

Důrazně na Vás apeluji! NEPOSÍLEJTE do školy, do kolektivu dětí, dítě s jakýmkoli příznakem ONEMOCNĚNÍ – NACHLAZENÍ (rýma, kašel), ohrožujete nejen své dítě, ale i děti ostatní, pedagogy, zaměstnance školy a v neposlední řadě i sami sebe.

Vstup do prostor školy, školní družiny a školní jídelny mají pouze ŽÁCI, PEDAGOGOVÉ, ZAMĚSTNANCI ŠKOLY.

V pondělí 16. 11. 2020 obdržíte rozvrh hodin, který bude platný do návratu všech žáků k prezenční výuce. Vyučovat se nebude tělesná výchova a zpěv.

 

Mgr. Renata Svobodová, ředitelka školy

 

Vážení rodiče žáků 3., 4. a 5. ročníku, 

dle dostupných sdělení Vás chci informovat o pokračující distanční výuce u žáků 3., 4. a 5. ročníku. Vzhledem k uvolnění opatření a nástupu žáků 1. a 2. ročníku k prezenční výuce bude od středy 18. 11. 2020 změněn rozvrh hodin distanční výuky. Pedagogové budou vyučovat v obou modulech prezenční 1., 2. ročník a distanční 3., 4. a 5. ročník. Tento rozvrh bude platný do doby nástupu všech žáků k prezenční výuce.  

Rozvrh bude vyvěšen na Škole v pyžamu v pondělí 16. 11. 2020.

Děkuji Vám za spolupráci a pochopení

Mgr. Renata Svobodová, ředitelka školy


Informace k ošetřovnému při uzavření školy od 14. 10.2020

V rámci mimořádných opatření vyhlášených vládou dojde 14. října 2020 k uzavření škol, mnoha rodičům, kteří z tohoto důvodu budou nuceni zůstat doma s dětmi, tímto vzniká nárok na ošetřovné.

V poslanecké sněmovně bude v nejbližších dnech projednán návrh na tzv. krizové ošetřovné. Rodiče se podle návrhu budou moci v péči o dítě střídat bez omezení, obdobně jako tomu bylo během jarních měsíců. Úprava počítá s ošetřovným ve výši 60 % denního vyměřovacího základu, které má být současně v minimální výši 400 Kč za den, a to po celou dobu platnosti mimořádných opatření.

Kromě rodičů dětí mladších 10 let budou mít nárok na ošetřovné také lidé, pečující o osoby již od stupně I. závislosti bez omezení věku nebo o osoby starší 10 let závislé na péči jiné osoby využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení. Dle nové úpravy budou moci o ošetřovné opět žádat i tzv. dohodáři.

Jak mají rodiče v tuto chvíli postupovat?

Rodiče, kteří budou muset zůstat doma se svými dětmi, musí v prvé řadě standardně informovat zaměstnavatele, např. telefonicky, e-mailem apod., o vzniku překážky v práci na straně zaměstnance, kterou je potřeba péče o dítě z důvodu uzavření škol a obdobných zařízení. Vzhledem k připravované změně zákona nebude potřeba žádat o potvrzení o uzavření školy nebo výchovného zařízení vydané a dokládat jej.

Pro uplatnění nároku na ošetřovné budou rodiče po ukončení kalendářního měsíce (popř. po ukončení péče v průběhu měsíce) předávat svému zaměstnavateli Žádost o ošetřovné z důvodu uzavření školského zařízení. Česká správa sociálního zabezpečení připravuje nový, jednodušší formulář žádosti, který bude k dispozici na ePortálu ČSSZ.

Prohlášení o uzavření školy (dětského zařízení) včetně doby uzavření bude součástí žádosti, kterou bude vyplňovat samotný zaměstnanec. Na stejném formuláři pak vyplní dny, ve kterých pečoval o dítě. Takto vyplněnou žádost předá svému zaměstnavateli, který doplní své záznamy. Zaměstnavatel poté převede žádost o ošetřovné do elektronické podoby a zašle příslušné okresní správě sociálního zabezpečení.

Stejně jako v jarních měsících se bude ošetřovné zpracovávat a vyplácet za uplynulý předchozí kalendářní měsíc.