PASOVÁNÍ 2021

Setkání rodičů a dětí

 

Fotografování tříd 2021

 

 
V mateřských školách, na základních školách, školních družinách a školních klubech se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání dětem a žákům základních škol, jejichž zákonní zástupci jsou:
a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,
e) příslušníci ozbrojených sil,
f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
j) zaměstnanci Finanční správy České republiky

INFO K TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ.pdf 

 

Návrat dětí a žáků škol a školských zařízení

Vážení rodiče, 

na základě  zaslaných podkladů - informací MŠMT ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR Vám zasílám informace k návratu dětí a žáků do škol.

 

Do mateřské školy se od pondělí 12. 4. 2021 se mohou vrátit děti 6 ti leté a děti s odkladem školní docházky.

Výuka na základní škole bude obnovena pro všechny žáky 1. - 5. ročníku bez rotací.

V MŠ i ZŠ bude provoz obnoven pokud nedojde ke zhoršení epidemiologické situace v našem okrese Hodonín.

V případě jakýchkoli změn Vás budu aktuálně informovat. Prosím, sledujte informace i na webu školy.

 

Dále Vás žádám o vyplnění dotazníku k NÁVRATU... na tomto odkaze: https://www.survio.com/survey/d/C6Z3Y5L3M5P1S4E4W

 

V dalším odkaze můžete shlédnout instruktážní video - postup samoodběru - testování dětí, žáků: https://youtu.be/BmDnd140UH4

Další dokumenty k návratu dětí a žáků: 

INFORMACE K NÁVRATU.pdf

Kontrolní seznam příznaků covid-19 u dětí, žáků a studentů.pdf

Testovani-letak-singclean.pdf 

Testovani diagram.pdf 

 

Děkuji Vám všem za spolupráci, přeji Vám hezký den 

 

Mgr. Renata Svobodová, ředitelka školy

 

 

 

ZÁPIS ZŠ 1. ročník 2021/2022

ZÁPIS ZŠ 1. ročník.pdf

 

ZÁPIS MŠ 2021/2022

ZÁPIS MŠ 2021.pdf

 
Omezení provozu škol a školských zařízení

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým omezuje s účinností ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března 2021 do 23:59 hod.:

  • provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole, s výjimkou:
    • a) základní školy při zdravotnickém zařízení,
    • b) škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy,
    • c) individuální konzultace (pouze jedno dítě nebo žák, jeden pedagogický pracovník a příp. zákonný zástupce),
  • provoz mateřských škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v mateřské škole, s výjimkou mateřské školy při zdravotnickém zařízení,
  • provoz školních klubů a školních družin, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání
  • Základní a střední školy poskytují těmto dětem nebo žákům vzdělávání distančním způsobem. Mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

 

Ošetřovné: rodiče můžete pro informace o ošetřovném odkázat např. zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu                                                    Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/nouzovy-stav-a-mimoradna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/

 

Mgr. Renata Svobodová, ředitelka školy