ZÁJMOVÉ KROUŽKY 2022/2023 ZŠ

          

KOUMÁK 3.-5. ročník

Pohybovky pro mladší

Kroužek logiky

pondělí 13:30 - 14:15 pondělí 13:30 - 14:15 úterý 13:30 - 14:15
   

Dovedné ruce

PC pro mladší

PC pro starší

středa 13:30 - 14:15 čtvrtek 13:55 - 14:40 pátek 13:30 - 14:15
Činnost zájmových kroužků vedených pedagogy školy bude začínat v pondělí 3. října 2022.
Seznamy účastníků jednotlivých kroužků jsou k nahlédnutí ve škole.
 

Listnáček - soutěž - tvořivá soutěž

 

 

 

 

Organizace MŠ, ZŠ 2022