Vyhlašujeme výběrové řízení na pozici učitelka MŠ. 

Bližší info v přiloze: Výběrové řízení MŠ 2023.pdf

 

Vážení rodiče, reaguji na základě dotazu, zda ve čtvrtek 6. 4. 2023 jdou žáci ZŠ do školy.

Žáci ZŠ mají organizací MŠMT tzv. "Velikonoční prázdniny".

V provozu bude mateřská škola a školní jídelna pro děti MŠ  a cizí strávníky. 

Hezké prožití jarních svátků

Mgr. Renata Svobodová, ředitelka školy

 

 

 

Vážení rodiče, 

v pátek 18. 11. 2022 bude běžný provoz MŠ, ZŠ, ŠD i ŠJ. 

Mgr. Renata Svobodová, ředitelka školy

 
 

Volné pracovní místo - UKLÍZEČKA MŠ

 

NÁHRADNÍ ROZVRH

Vážení rodiče, 
 
bohužel i v tomto týdnu budeme pracovat podle rozvrhu z minulého týdne z důvodu stále trvající pracovní neschopnosti pedagogů. Dočasně je přerušen i provoz kroužku Koumáci.
Ve čtvrtek nás čeká beseda se spisovatelkou paní Lucii Hlavinkovou. Tato beseda se uskuteční ve spolupráci s Obecní knihovnou a Městskou knihovnou Hodonín.
 
 
 
Mgr. Renata Svobodová, ředitelka školy

NÁHRADNÍ ROZVRH.pdf

Vážení rodiče, vzhledem k situaci vzniklé nemocností pedagogů, jsme nuceni v tomto týdnu od 10. do 14. října upravit rozvrh hodin. 
Děkuji za pochopení
Mgr. Renata Svobodová, ředitelka školy
 

 

ZÁJMOVÉ KROUŽKY 2022/2023 ZŠ

          

KOUMÁK 3.-5. ročník

Pohybovky pro mladší

Kroužek logiky

pondělí 13:30 - 14:15 pondělí 13:30 - 14:15 úterý 13:30 - 14:15
   

Dovedné ruce

PC pro mladší

PC pro starší

středa 13:30 - 14:15 čtvrtek 13:55 - 14:40 pátek 13:30 - 14:15
Činnost zájmových kroužků vedených pedagogy školy bude začínat v pondělí 3. října 2022.
Seznamy účastníků jednotlivých kroužků jsou k nahlédnutí ve škole.
 

Listnáček - soutěž - tvořivá soutěž

 

 

 

 

Organizace MŠ, ZŠ 2022