UČIVO V DOBĚ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ

UČIVO - týden od 30. 3. do 3. 4. 2020

Vážení rodiče, prosím o doručení vypracovaných podepsaných PRACOVNÍCH LISTŮ (ne sešity a pracovní sešity) do školy - možno dopoledne vždy v pondělí  a středu nebo vhodit do poštovní schránky. Děkuji Mgr, Renata Svobodová
 

1. ročník: 

Vyzvedněte si ve škole novou PÍSANKU pro děti! Děkuji

ČJ, M, PRV 1.ročník.pdf 

2. ročník:

 
Vyzvedněte si ve škole PRACOVNÍ LISTY pro děti! Děkuji
 
 

3. ročník:

 
Vyzvedněte si ve škole PRACOVNÍ LISTY pro děti! Děkuji
 
Úkoly jsou vloženy na třídních stránkách: https://petrov3.tridnistranky.cz
Prosím, sledujte!
 

4. ročník:

 
Vyzvedněte si ve škole PRACOVNÍ LISTY  a PRACOVNÍ SEŠIT VLASTIVĚDA pro děti! Děkuji
 
 
Co se týče přírodovědy, stačí, když si 4. ročník vyplní v pracovním sešitě strany na téma EKOSYSTÉM PARK + EKOSYSTÉM LIDSKÝCH OBYDLÍ
Správné odpovědi ke zkontrolování i bonusové aktivity jsou dostupné na interaktivní výuce https://interaktivita.etaktik.cz/book/84.1 a rozhodně by bylo vhodné chodit i v tomto období na procházky a pozorovat, co se děje v přírodě
 

5. ročník:

 
Vyzvedněte si ve škole PRACOVNÍ LISTY, novou učebnici MATEMATIKY a PRACOVNÍ SEŠIT VLASTIVĚDA pro děti! Děkuji
 
 
5. ročník - v následujících dvou týdnech se zaměříme na téma LIDSKÉ TĚLO (tj. tento i příští týden se zaměříme na přírodovědu)
uč. od str. 53 - přečíst si zvýrazněný text, komentáře k obrázkům a shrnutí v modrých rámečcích
PS - doplnit stránky k tématu "Člověk" + vyrobit si skládanku LIDSKÉ TĚLO z prostředních stran pracovního sešitu
Správné odpovědi ke zkontrolování i bonusové aktivity jsou dostupné na interaktivní výuce https://interaktivita.etaktik.cz/book/87.1
pro ty, které toto téma zajímá navrhuji jednotlivé díly seriálu Byl jednou jeden život https://www.ceskatelevize.cz/porady/872965-byl-jednou-jeden-zivot/dily/
 

UČIVO - týden od 23. do 27. 3. 2020

1. ročník:

 
 

pro procvičování můžete zvolit i vložené webové stránky  https://skolakov.eu/

2. ročník:

 
https://www.nns.cz/blog/interaktivni-ucebnice/instalace-media-creator-student/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=mcfungujipuvodni - průvodce instalací interaktivní učebnic nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, naši žáci se učí podle učebnic NOVÁ ŠKOLA  Český jazyk nebo přes odkaz https://ucebnice.online/
 
 
 
 

Prvouka:

  1. Jaro – znaky jara, počasí, příroda, rostliny, tradice….
  2. Domácí zvířata – jejich mláďata – názvy
  3. Pracovat na str.45, 46
  4. https://skolakov.eu/
pro procvičování můžete zvolit i vložené webové stránky  https://skolakov.eu/
 

3. ročník: 

Úkoly jsou vloženy na třídních stránkách: https://petrov3.tridnistranky.cz
Prosím sledujte!
 
průvodce instalací interaktivní učebnic nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, naši žáci se učí podle učebnic NOVÁ ŠKOLA  Český jazyk nebo přes odkaz https://ucebnice.online/
 

pro procvičování můžete zvolit i vložené webové stránky  https://skolakov.eu/

4. ročník:

 
 
průvodce instalací interaktivní učebnic nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, naši žáci se učí podle učebnic NOVÁ ŠKOLA  Český jazyk nebo přes odkaz https://ucebnice.online/
 
 
PL 4.a5.ročník.pdf  - dobrovolné, tvořivé
 

AJ 4.ročník.pdf

ČT 4.-5.ročník.pdf 

VL 4.ročník.pdf 

VL 4. ročník:

pro procvičování můžete zvolit i vložené webové stránky  https://skolakov.eu/, www.pravopisne.cz, www.kaminet.cz, www. vyukovematerialy.eu

5. ročník: 

 
průvodce instalací interaktivní učebnic nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, naši žáci se učí podle učebnic NOVÁ ŠKOLA  Český jazyk nebo přes odkaz https://ucebnice.online/
 
 
 
 
PL 4.a5.ročník.pdf  - doborovolné, tvořivé
 

VL 5. ročník:

uč. s. 60 - 62, 64 - 69, na s. 69 je v modrém rámečku osnova, podle které každý žák vypracuje referát o místě, které v Evropě navštívil (nebo by chtěl navštvívit)

PS - postupně dokončit všechny zbývající stránky až do konce (stačí vyplnit to, co víte nebo najdete v učebnici)

Do sešitu si ke každé zemi (Polsko, Německo, Slovensko, Rakousko, Francie, Velká Británie, Itálie) vytvořte jednoduchou myšlenkovou mapu, která by měla mít alespoň tyto části: povrch, vodstvo, města, podnebí, památky, osobnosti, zajímavosti

odkaz na videa o Evropských zemích (Vlastivěda 5. ročník) https://decko.ceskatelevize.cz/evropske-pexeso

pro procvičování můžete zvolit i vložené webové stránky  https://skolakov.eu/, www.pravopisne.cz, www.kaminet.cz, www. vyukovematerialy.eu

 

Dodatek v učivu: 

Pro zpestření učení lze využít následujících odkazů

1) Scio do odvolání uzavření škol zpřístupnilo zdarma přes 500 online testů z matematiky a češtiny. Testy jsou určeny pro žáky 3. až 9. tříd a zaberou 10 až 20 minut.
https://www.scio.cz/pro-deti-a-rodice/procvicovaci-testy.asp

2) Matematiku pro 1.-9. ročník základních škol v hravé formě nabízí Matika.in
https://www.matika.in/cs/

3) Češtinu a matematiku pro 1. a 2. stupeň základní školy jde procvičovat i na Onlinecvičení.cz.
https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

4) Pro žáky prvního stupně základních škol skvěle využijete portál Školákov.eu.
https://skolakov.eu/

5) Nakladatelství Fraus díky vládnímu opatření zpřístupňuje zdarma všechny své elektronické učebnice pro základní i střední školy.
https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma

6) Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA kvůli uzavření škol také volně zpřístupnilo své interaktivní učebnice (obsahují materiály pro první i druhý stupeň).
https://www.nns.cz/…/pomoc-s-domaci-vyukou-zaku-miuc-a-vy…/…

7)Online procvičování pro žáky základních škol, ale i pro maturanty nabízí Škola s nadhledem.
https://www.skolasnadhledem.cz/

8) Aktuálně by měly být volně dostupné i interaktivní učebnice nakladatelství TAKTIK

https://www.etaktik.cz/56-interaktivnich-titulu/

 

UČIVO - týden od 16. do 20. 3. 2020

1. ročník:

pro procvičování můžete zvolit i vložené webové stránky  https://skolakov.eu/

2. ročník:

 

pro procvičování můžete zvolit i vložené webové stránky  https://skolakov.eu/

 

3. ročník:

Úkoly jsou vloženy na třídních stránkách: https://petrov3.tridnistranky.cz
Prosím sledujte!
 

pro procvičování můžete zvolit i vložené webové stránky  https://skolakov.eu/

4. ročník: 

 

4. třída - ŽIVÁ PŘÍRODA OD JARA DO LÉTA, ekosystém pole, louka

uč. s. 36 - 49

PS s. 25 - 31 ? (řídit se nadpisy)

doplňující videa: https://decko.ceskatelevize.cz/s-jakubem-v-prirode

AJ 4_5ročník041.pdf 

čtení:

4. ročník – ať si děti přečtou příběh o vodnících - čítanka s. 52, 53, úkoly k textu: č.1 ústně, č. 2 na folii. Báseň na s. 55, úkol č. 2 stačí ústně.

Pokračování v úkolu z minulého týdne: Ať si děti dále čtou 1 knížku podle svého výběru a vhodnou pro 4. ročník – alespoň 100 stran ;) a napíší krátký referát na knížku (na jakýkoli list – název knihy, autor, hlavní postavy, děj, ilustrace ke knize). Po návratu do školy mi pak odevzdají tento 1 referát.

pro procvičování můžete zvolit i vložené webové stránky  https://skolakov.eu/, www.pravopisne.cz, www.kaminet.cz, www. vyukovematerialy.eu

5. ročník: 

 

5. třída - PODNEBNÉ PÁSY

uč. s. 35 - 42 (dobrovolníci i s. 43 - 45)

PS s. 21 - 25

doplňující videa: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10096889904-skoro-jasno/206562230510012

 

AJ 4_5ročník041.pdf 
 

čtení:

5. ročník – přečtěte si příběh Únos z čítanky na s.74 – 77. Úkoly k textu stačí ústně.
(K poslednímu úkolu – napiš osnovu k příběhu: Jaký název či nadpis bys dal/a tomu, co se dělo na začátku, uprostřed a na konci příběhu?)

Pokračování v úkolu z minulého týdne: Ať si děti dále čtou 1 knížku podle svého výběru a vhodnou pro 5. ročník – alespoň 100 stran ;) a napíší krátký referát na knížku (na jakýkoli list – název knihy, autor, hlavní postavy, děj, ilustrace ke knize). Po návratu do školy mi pak odevzdají tento 1 referát.

pro procvičování můžete zvolit i vložené webové stránky  https://skolakov.eu/, www.pravopisne.cz, www.kaminet.cz, www. vyukovematerialy.eu

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zadané učivo je určeno do pátku 13. 3. 2020, nové úkoly budou zapsány v pondělí 16. 3. 2020 dle aktuální situace!

Veškeré vypracované úkoly budou po návratu do školy odevzdány a ohodnoceny! 

1. ročník:

ČJ - slabikář str. 48-49, neustálé procvičování již známých písmen, slabik, slov a krátkých vět.
       píseanka str. 14-16 - dbejte na správný úchop psacího náčiní a úhlednost, tvary písmen, rozcvičte před psaním        ruce 
M - matematika str. 32 dokončit, dále str. 33, procvičovat rozklady čísel v první desítce, sčítání, odčítání, orientaci na číselné ose, pojmy o něco více,  o něco méně pro procvičování můžete zvolit i vložené webové stránky  https://skolakov.eu/matematika-1-trida
PRV - opakovat učivo ROČNÍ OBDOBÍ, DNY V TÝDNU, MĚSÍCE V ROCE, dále pojmy VČERA, ZÍTRA
        - NUTNO u všech dětí docvičit svou adresu bydliště, včetně čísla domu a datum jejich narození - stále nezvládájí bez obtíží!

2. ročník:

ČJ- zadány 2 pracovní listy - pésaní párových souhlásek uprostřed a na konci slov
       Písanka str. 16
       Čítanka 2. díl str. 5-7
M - Pracovní list - procvičování násobení a dělení 2
 
Pracovní listy rozdány dětem v úterý 10. 3. 2020.
 
AJ - Opakování slovíček a příběhů 1. – 5. lekce
  • https://elt.oup.com/student/happyhouse - kliknout na č. 1 – druhácký Happy House
  • kliknout na obrázkový slovník (Picture dictionary), zopakovat si slovíčka z lekcí 1 – 5 (Unit 1 – 5)
  • poslechnout si příběhy (Stories) z lekcí 1 – 5 (Unit – 5)

 

PRV - opakovat učivo ROČNÍ OBDOBÍ, DNY V TÝDNU, MĚSÍCE V ROCE, dále pojmy VČERA, ZÍTRA
        - NUTNO u všech dětí docvičit svou adresu bydliště, včetně čísla domu a datum jejich narození - stále nezvládájí bez obtíží!

3. ročník:

Úkoly jsou vloženy na třídních stránkách: https://petrov3.tridnistranky.cz
Prosím sledujte!
 
AJ -  práce zadána učitelkouu - zapsáno v sešitě AJ  

4. ročník: 

ČJ - pracovní listy na období do pátku 13. 3. 2020 OPAKOVÁNÍ PODSTATNÁ JMÉNA ( OPAKOVÁNÍ PODST.JM..pdf  ) - pokud nemáte možnost tisku, vyzvedněte si listy ve škole v době od 8 do 12 hodin nebo vypracujte postupně do sešitu ČJ - školní
ČTENÍ  - v době volna - četba vlastní knihy, zpraocvat referát o knize (název knihy, autor, hlavní postavy, stručný obsah knihy, ilustrace ke knize)
VL - doplnit si chybějící zápisy/cvičení v pracovním sešitě
     - vypracovat přiložený test (PL-VL4036.pdf )
     - zhlédně některý z filmů: Cesta do pravěku
                                              Osada havranů
                                              Na veliké řece
                                              Volání rodu
M - zadány PL ve škole paní učitelkou
AJ - dokončit úkoly v pracovním sešitě po str. 58
       Zopakovat celou 6. lekci z učebnice i pracovního sešitu
 
K procivčování v jednotlivých předmětech můžete využít webových stránek https://skolakov.eu/

5. ročník: 

ČJ - pracovní listy PŘÍDAVNÁ JMÉNA obdrželi žáci v úterý 10. 3. 2020, pokud budete rychlíci, vypracujte pracovní listy OPAKOVÁNÍ PODSTATNÁ JMÉNA
ČTENÍ  - v době volna - četba vlastní knihy, zpraocvat referát o knize (název knihy, autor, hlavní postavy, stručný obsah knihy, ilustrace ke knize)
M - uč. str. 46-47 - Krychle, kvádr - do sešitu G napsat červené a žluté rámečky
       vypracovat str. 47 cv. 5, 6
AJ -. dokončit úkkoly v pracovním sešitě po str 31
         Zopakovat celou 3. lekci z učebnice i pracovního sešitu
VL - postupně si přečíst v uč. str. 45 -60
        doplnit si chybějící zápisy v PS a nově str. 40 (Slovensko) - str. 44