PROVOZ ZŠ od 11. 1. 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

 Informuje, že provoz škol a školských zařízení v období od 11. minimálně do 22. ledna i nadále probíhá ve stejném režimu, a to prezenční výuka žáci 1. a 2. ročníku, žáci 3. - 5. ročníku budou vzděláváni distančně jako v období od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021.

 

Provoz ZŠ od 4. 1. 2021

K prezenční výuce nastoupí žáci 1. a 2. ročníku 4. ledna 2021. Žáci 3. - 5. ročníku budou vzděláváni distančně od 4. ledna minimálně do 10. ledna 2021.


Vláda České republiky se na svém zasedání dne 23. prosince 2020 usnesla na vydání krizového opatření, kterým se opět omezuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů na vzdělávání.
Nadále je zakázán zpěv a sportovní činnost při vzdělávání. Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
Provoz školní družiny bude zajištěn pro 1. a 2. ročník.
Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.
Vyučování bude od 4. 1. minimálně do 10. 1. 2021 dle rozvrhu hodin ze dne 18. 11. 2020.

Důrazně na Vás apeluji! NEPOSÍLEJTE do školy, do kolektivu dětí, dítě s jakýmkoli příznakem ONEMOCNĚNÍ – NACHLAZENÍ (rýma, kašel), ohrožujete nejen své dítě, ale i děti ostatní, pedagogy, zaměstnance školy a v neposlední řadě i sami sebe.

 

V Petrově dne 1. 1. 2021                                                           Mgr. Renata Svobodová, ředitelka školy

 

 

Vážení rodiče,

rozhodnutím Vlády ČR a MŠMT byla ve dnech 21. a 22. 12. 2020 zakázána osobní přítomnost žáků ve školách 

(plné znění https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/nouzovy-stav-a-mimoradna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/#skoly_od_21). 

Žákům budou automaticky odhlášeny svačiny a obědy ve dnech 21. a 22. 12. 2020.

 

V době od 21. 12. 2020 do 3. 1. 2021 bude přerušen provoz ZŠ, ŠD.

Provoz MŠ a ŠJ bude přerušen v době od středy 23. 12. 2020 do neděle 3. 1. 2021.

Provoz MŠ, ZŠ, ŠD i ŠJ bude opět zahájen v pondělí dne 4. 1. 2021.

 

Mgr. Renata Svobodová, ředitelka školy

V Petrově dne 15. 12. 2020

 


Vážení rodiče žáků 1. a 2. ročníku,

rozhodnutím Vlády ČR, MZ a MŠMT dochází od 18. 11. 2020 k návratu žáků 1. a 2. ročníku základní školy k prezenční výuce – výuce ve škole.

Žáci i pedagogové mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole, školní jídelně a školní družině. Z tohoto důvodu je nutné vybavit dítě minimálně 4 až 6 rouškami na celodenní pobyt ve škole. Roušky musí být vždy nové (jednorázové) nebo čisté (látkové).

Vzhledem k nařízenému pravidelnému častému intenzivnímu větrání minimálně 2 x v průběhu 60 minut, a to minimálně 5 minut, je nutné děti oblékat do tzv. vrstveného oblečení (tílko, tričko, mikina, bunda).

Důrazně na Vás apeluji! NEPOSÍLEJTE do školy, do kolektivu dětí, dítě s jakýmkoli příznakem ONEMOCNĚNÍ – NACHLAZENÍ (rýma, kašel), ohrožujete nejen své dítě, ale i děti ostatní, pedagogy, zaměstnance školy a v neposlední řadě i sami sebe.

Vstup do prostor školy, školní družiny a školní jídelny mají pouze ŽÁCI, PEDAGOGOVÉ, ZAMĚSTNANCI ŠKOLY.

V pondělí 16. 11. 2020 obdržíte rozvrh hodin, který bude platný do návratu všech žáků k prezenční výuce. Vyučovat se nebude tělesná výchova a zpěv.

 

Mgr. Renata Svobodová, ředitelka školy

 

Vážení rodiče žáků 3., 4. a 5. ročníku, 

dle dostupných sdělení Vás chci informovat o pokračující distanční výuce u žáků 3., 4. a 5. ročníku. Vzhledem k uvolnění opatření a nástupu žáků 1. a 2. ročníku k prezenční výuce bude od středy 18. 11. 2020 změněn rozvrh hodin distanční výuky. Pedagogové budou vyučovat v obou modulech prezenční 1., 2. ročník a distanční 3., 4. a 5. ročník. Tento rozvrh bude platný do doby nástupu všech žáků k prezenční výuce.  

Rozvrh bude vyvěšen na Škole v pyžamu v pondělí 16. 11. 2020.

Děkuji Vám za spolupráci a pochopení

Mgr. Renata Svobodová, ředitelka školy


Informace k ošetřovnému při uzavření školy od 14. 10.2020

V rámci mimořádných opatření vyhlášených vládou dojde 14. října 2020 k uzavření škol, mnoha rodičům, kteří z tohoto důvodu budou nuceni zůstat doma s dětmi, tímto vzniká nárok na ošetřovné.

V poslanecké sněmovně bude v nejbližších dnech projednán návrh na tzv. krizové ošetřovné. Rodiče se podle návrhu budou moci v péči o dítě střídat bez omezení, obdobně jako tomu bylo během jarních měsíců. Úprava počítá s ošetřovným ve výši 60 % denního vyměřovacího základu, které má být současně v minimální výši 400 Kč za den, a to po celou dobu platnosti mimořádných opatření.

Kromě rodičů dětí mladších 10 let budou mít nárok na ošetřovné také lidé, pečující o osoby již od stupně I. závislosti bez omezení věku nebo o osoby starší 10 let závislé na péči jiné osoby využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení. Dle nové úpravy budou moci o ošetřovné opět žádat i tzv. dohodáři.

Jak mají rodiče v tuto chvíli postupovat?

Rodiče, kteří budou muset zůstat doma se svými dětmi, musí v prvé řadě standardně informovat zaměstnavatele, např. telefonicky, e-mailem apod., o vzniku překážky v práci na straně zaměstnance, kterou je potřeba péče o dítě z důvodu uzavření škol a obdobných zařízení. Vzhledem k připravované změně zákona nebude potřeba žádat o potvrzení o uzavření školy nebo výchovného zařízení vydané a dokládat jej.

Pro uplatnění nároku na ošetřovné budou rodiče po ukončení kalendářního měsíce (popř. po ukončení péče v průběhu měsíce) předávat svému zaměstnavateli Žádost o ošetřovné z důvodu uzavření školského zařízení. Česká správa sociálního zabezpečení připravuje nový, jednodušší formulář žádosti, který bude k dispozici na ePortálu ČSSZ.

Prohlášení o uzavření školy (dětského zařízení) včetně doby uzavření bude součástí žádosti, kterou bude vyplňovat samotný zaměstnanec. Na stejném formuláři pak vyplní dny, ve kterých pečoval o dítě. Takto vyplněnou žádost předá svému zaměstnavateli, který doplní své záznamy. Zaměstnavatel poté převede žádost o ošetřovné do elektronické podoby a zašle příslušné okresní správě sociálního zabezpečení.

Stejně jako v jarních měsících se bude ošetřovné zpracovávat a vyplácet za uplynulý předchozí kalendářní měsíc.