ZÁPIS DO 1. ročníku ZŠ 2021

Rozhodnutí 2021-společné.pdf 

 

Pokyny k Zápisu žáků do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022 - nově

Zápis proběhne z rozhodnutí MŠMT ČR v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády bez osobní přítomnosti dětí.

Ředitelka školy v této souvislosti rozhodla o prodloužení doby zápisu

od 1. 4. 2021 do 20. 4.2021

Následující formuláře k vyplnění:

 1. Žádost o přijetí žáka k povinné školní docházce

zadost-o-prijeti.doc 

 2. Žádost o odklad školní docházky 

zadost-o-odklad.doc

 3. Zápisní list – po jeho vyplnění škola přidělí žákovi registrační číslo, pod kterým pak bude přijetí nebo odklad zveřejněno na webových stránkách školy. Rodičům bude registrační číslo oznámeno telefonicky.   

zapisni-list-2021-reg.-cislo.docx

 

K přijetí žáka je třeba doložit:

  1. Vyplněný a podepsaný tiskopis žádosti o přijetí do 1. ročníku ZŠ
  2. Vyplněný a podepsaný zápisní list
  3. Kopii rodného listu žáka – bez nutnosti úředního ověření

 

K žádosti o odklad je třeba doložit:

  1. Vyplněnou a podepsanou žádost o odklad
  2. Povinné přílohy k žádosti - doporučující posouzení školského poradenského zařízení (pedagogicko – psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra, odborného lékaře nebo klinického psychologa). Pokud je zák. zástupce nemá, správní řízení se v těchto případech přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení  
  3. Vyplněný a podepsaný zápisní list

Podání žádosti je možné učinit od 1. 4. 2021 do 20. 4. 2021 těmito způsoby:

  1. doručením do datové schránky – naše ID:  i665cuf
  2. E-mailem s uznaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý e-mail) na e-mailovou adresu  reditel@skola-petrov.cz
  3. Poštou na adresu ZŠ a MŠ Petrov, okres Hodonín, příspěvková organizace, Petrov 281, PSČ 696 65 – nejlépe doporučeně
  4. Osobním předáním v kanceláři ředitelky školy – po telefonické domluvě na čísle 725 988 451