UČIVO V DOBĚ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ

Zadané učivo je určeno do pátku 13. 3. 2020, nové úkoly budou zapsány v pondělí 16. 3. 2020 dle aktuální situace!

Veškeré vypracované úkoly budou po návratu do školy odevzdány a ohodnoceny! 

1. ročník:

ČJ - slabikář str. 48-49, neustálé procvičování již známých písmen, slabik, slov a krátkých vět.
       píseanka str. 14-16 - dbejte na správný úchop psacího náčiní a úhlednost, tvary písmen, rozcvičte před psaním        ruce 
M - matematika str. 32 dokončit, dále str. 33, procvičovat rozklady čísel v první desítce, sčítání, odčítání, orientaci na číselné ose, pojmy o něco více,  o něco méně pro procvičování můžete zvolit i vložené webové stránky  https://skolakov.eu/matematika-1-trida
PRV - opakovat učivo ROČNÍ OBDOBÍ, DNY V TÝDNU, MĚSÍCE V ROCE, dále pojmy VČERA, ZÍTRA
        - NUTNO u všech dětí docvičit svou adresu bydliště, včetně čísla domu a datum jejich narození - stále nezvládájí bez obtíží!

2. ročník:

ČJ- zadány 2 pracovní listy - pésaní párových souhlásek uprostřed a na konci slov
       Písanka str. 16
       Čítanka 2. díl str. 5-7
M - Pracovní list - procvičování násobení a dělení 2
 
Pracovní listy rozdány dětem v úterý 10. 3. 2020.
 
AJ - Opakování slovíček a příběhů 1. – 5. lekce
  • https://elt.oup.com/student/happyhouse - kliknout na č. 1 – druhácký Happy House
  • kliknout na obrázkový slovník (Picture dictionary), zopakovat si slovíčka z lekcí 1 – 5 (Unit 1 – 5)
  • poslechnout si příběhy (Stories) z lekcí 1 – 5 (Unit – 5)

PRV - opakovat učivo ROČNÍ OBDOBÍ, DNY V TÝDNU, MĚSÍCE V ROCE, dále pojmy VČERA, ZÍTRA
        - NUTNO u všech dětí docvičit svou adresu bydliště, včetně čísla domu a datum jejich narození - stále nezvládájí bez obtíží!

3. ročník:

Úkoly jsou vloženy na třídních stránkách: https://petrov3.tridnistranky.cz
Prosím sledujte!
 
AJ -  práce zadána učitelkouu - zapsáno v sešitě AJ  

4. ročník: 

ČJ - pracovní listy na období do pátku 13. 3. 2020 OPAKOVÁNÍ PODSTATNÁ JMÉNA ( OPAKOVÁNÍ PODST.JM..pdf  ) - pokud nemáte možnost tisku, vyzvedněte si listy ve škole v době od 8 do 12 hodin nebo vypracujte postupně do sešitu ČJ - školní
ČTENÍ  - v době volna - četba vlastní knihy, zpraocvat referát o knize (název knihy, autor, hlavní postavy, stručný obsah knihy, ilustrace ke knize)
VL - doplnit si chybějící zápisy/cvičení v pracovním sešitě
     - vypracovat přiložený test (PL-VL4036.pdf )
     - zhlédně některý z filmů: Cesta do pravěku
                                              Osada havranů
                                              Na veliké řece
                                              Volání rodu
M - zadány PL ve škole paní učitelkou
AJ - dokončit úkoly v pracovním sešitě po str. 58
       Zopakovat celou 6. lekci z učebnice i pracovního sešitu
 
K procivčování v jednotlivých předmětech můžete využít webových stránek https://skolakov.eu/

5. ročník: 

ČJ - pracovní listy PŘÍDAVNÁ JMÉNA obdrželi žáci v úterý 10. 3. 2020, pokud budete rychlíci, vypracujte pracovní listy OPAKOVÁNÍ PODSTATNÁ JMÉNA
ČTENÍ  - v době volna - četba vlastní knihy, zpraocvat referát o knize (název knihy, autor, hlavní postavy, stručný obsah knihy, ilustrace ke knize)
M - uč. str. 46-47 - Krychle, kvádr - do sešitu G napsat červené a žluté rámečky
       vypracovat str. 47 cv. 5, 6
AJ -. dokončit úkkoly v pracovním sešitě po str 31
         Zopakovat celou 3. lekci z učebnice i pracovního sešitu
VL - postupně si přečíst v uč. str. 45 -60
        doplnit si chybějící zápisy v PS a nově str. 40 (Slovensko) - str. 44