TANEČNÍ VEČER

12.02.2020 13:29

TANEČNÍ VEČER ŠKOLY

      V sobotu 8. února 2020 se rozezněly sálem Kulturního centra hudební hity repertoáru skupiny FO3. Taneční večer zahájili svým krátkým vystoupením v duchu rocku žáci 3.-5. ročníku školy pod vedením paní učitelka Jarmily Flašarové. Přímou odměnou jim byl potlesk publika a poděkování členů kapely za hezký zážitek. Po vystoupení se chopili svých hudebních nástrojů členové kapely a začal taneční rej na parketu. Tančilo se, povídalo, něco k zakousnutí taky bylo. Tak plynul večer sobotní až do chvíle prodeje roliček s tombolou. V ten okamžik všichni tance, povídání nechali a pro roličky spěchali. Dále plynul večer tancem a zábavou až do chvíle rozdávání tomboly. Každý si něco malého z tomboly odnesl a zábava ještě nějakou chvíli pokračovala. Tančil se i kankán, tanečnice i tanečníci to na parketě hezky rozparádili. A po těchto tanečních výkonech již začala být znát únava a pomaličku se společnost tanečníků i hudebníků rozcházela ke svým domovům.

Ráda bych Vám všem, kteří jste náš taneční večer navštívili a přispěli k příjemnému posezení, i těm kteří přispěli drobným dárkem do tomboly moc poděkovat a budeme se společně těšit na příští setkání.

Velké poděkování patří také zaměstnancům ZŠ a MŠ, panu Pavlu Sasínovi a zaměstnancům obce za pomoc při chystání, zdobení a následně i úklidu sálu po akci. Děkuji také za zajištění občerstvení panu Michalu Staňkovi.

 

Mgr. Renata Svobodová