Schůzka rodičů nově zapsaných dětí do MŠ

29.05.2017 09:29

Vážení rodiče,

 

ve středu 7. 6. 2017 v 16:30 hodin se uskuteční v prostorách MŠ – jídelna schůzka rodičů nově přijatých dětí pro školní rok 2017/2018 do naší mateřské školy.

Vaše účast je důležitá pro získání náležitých informací o organizaci školního roku a nástupu Vašeho dítěte do MŠ.

 

Těšíme se na Vaši účast

 

Mgr. Renata Svobodová, ředitelka školy

tel. 725 988 451

 

V Petrově dne 29. 5. 2017