PROVOZ MŠ V DOBĚ JARNÍCH PRÁZDNIN

17.01.2020 09:35

Vážení rodiče,

provoz MŠ v období od 17. do 21. 2. 2020 vždy od 6:30 do 16:00 hodin bude za předpokladu

minimálně 10 závazně zapsaných dětí.

Zapsání dítěte doložte „Dohodou o přihlášení k prázdninovému provozu“ (k vyzvednutí u třídních učitelek)

Tuto dohodu je nutné vyplnit, podepsat a přinést do MŠ nejpozději do 7. 2. 2020 do 14 hodin.

Mgr. Renata Svobodová, ředitelka školy