PŘERUŠENÍ PROVOZU

24.09.2017 14:25

Oznámení o přerušení provozu mateřské školy

vydáno dne 20. 9. 2017

v souladu s ustanovením §3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a

po dohodě se zřizovatelem Obcí Petrov

oznamuje přerušení provozu mateřské školy

v pátek 29. 9. 2017 z organizačních a provozních důvodů.

V tento den nebude v provozu ani školní jídelna.

 

V Petrově dne 20. 9. 2017                        Mgr. Renata Svobodová, ředitelka školy