PLAVECKÝ VÝCVIK 2020

03.02.2020 13:33

PLAVECKÝ VÝCVIK 2020

      V letošním školním roce jsme začali plavecký výcvik 7. ledna 2020. Oficiálně máme přihlášeno k účasti 11 dětí předškolního věku – budoucích prvňáčků a 30 žáků 1. až 3. ročníku ZŠ. Ve skutečnosti máme průměr docházky na lekci plavání 8 dětí MŠ a 22 žáků ZŠ. Náklady za plavecký výcvik včetně dopravy se pohybují kolem 90. 000,- Kč. 

      Lekce plavání probíhají na zrekonstruovaném plaveckém bazéně v Hodoníně, kde mají děti příležitost se naučit základy plavání, zdokonalit se v tomto sportu, ale také překonat obavu z vody samotné. Mnohdy je nejnáročnější u dítěte odbourat „strach“ z vody. Pro některé děti je to první setkání s vodou. Všechny lekce probíhají velmi klidně, učitelé plavání se dětem obětavě věnují a spontánní hrou je učí novým dovednostem. 

      Plavecký výcvik patří mezi povinnou součást vzdělávacího plánu na základní škole, jeho výsledky jsou tedy zahrnuty do hodnocení – známky z předmětu tělesná výchova. Proto bychom se měli zamyslet, zda omlouvání dítěte z lekcí pro rýmu a nachlazení je na místě. Součástí pobytu na plaveckém bazéně je i forma otužování, posilování obranyschopnosti a hygienických návyků jedince. U dětí předškolního věku se jedná o předplavecký výcvik, který je zaměřen na odbourání obavy z vody, formou hry získání základů plaveckých návyků a dovedností.

     Věřím, že i v příštích letech se budou děti i žáci nadále zúčastňovat a zdokonalovat v plaveckých dovednostech v rámci plaveckého výcviku.

 

Mgr. Renata Svobodová