MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - UZAVŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

10.03.2020 13:44

Vážení rodiče,

vzhledem k vyhlášení MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ z důvodu nepříznivé epidemiologické situace výskytu onemocnění COVID 19 se do ODVOLÁNÍ UZAVÍRÁ i naše základní škola. Jedná se o nařízení Ministerstva zdravotnictví jako správního úřadu.

O průběhu tohoto opatření budete informováni oznámením ve vývěsce u MŠ, na webu školy (www.skola-petrov.com ), na stránkách obce Petrov, emailem či SMS zprávou. Žádáme Vás o sledování této situace.

Provoz MŠ ani ŠJ nebyl do tohoto mimořádného opatření zahrnut.

Pedagogové a zaměstnanci školy budou v době opatření přítomni na pracovišti v době od 8 do 12 hod.

Učivo bude dětem doručeno formou webových stránek školy

www.skola-petrov.com – SLEDUJTE!

Žádost o ošetřování dítěte do 10 let potvrzuje škola dítěte (viz. formulář tiskopis_osetrovne_skola.doc )

https://www.cssz.cz/web/cz/-/karantena-a-osetrovne-informace-pro-rodice-a-skolska-obdobna-zarizeni-

V Petrově dne 10. 3. 2020          Mgr. Renata Svobodová, ředitelka školy