ČÍM SE V DRUŽINĚ BAVÍME ...

09.03.2016 18:08

Činnost ŠD

 

 K pravidelné docházce so školní družiny je zapsáno 25 dětí z 1. - 4. ročníku. Z toho je 16 chlapců a 9 děvčat.

Práce školní družiny se říedí specifickými požadavky a pravidly pedagogiky volnéhočasu. To umožňuje nejen citlivě a aktuálně reagovat na stavy, nálady i sociální potřeby dětí, ale také s dětmi plánovat a realizovat takové činnosti, které je zaujmou a pomohou naplňovat jejich potřebu úspěchu, kladného hodnocení i poznání.

Průběžně jsou dětem nabízeny například tyto činnosti:

  • četba dětských knih a časopisů
  • stolní a společenské hry
  • konstruktivní hry
  • aktivní pohyb venku a v tělocvičně
  • didaktické hry
  • logické hry na počítači

Mezi pravidelné činnosti například patří:

  • kresba pastelkami
  • malba vodovými barvami
  • práce s papírem a nůžkami

V poslední době děti zaujalo tvoření obrázků pomocí zažehlovacích korálků.

Šikovnější děti pomáhají méně zručným a nejlepší práce vystavujeme v prostorách školy.

 

Jitka Běťáková, vychovatelka ŠD