MC Klubíčko

Informace o činnosti mateřského centra Klubíčko

 

Občanské sdružení při Základní škole a Mateřské škole Petrov,

okres Hodonín - MC Klubíčko

 

Mateřské centrum zahájilo svou činnost dne 06.03.2007 a bylo oficiálně zaregistrováno dne 11.04.2007 jako nezávislé dobrovolné občanské sdružení, které zastupuje zájmy matek a jejich dětí a umožňuje svým členům svépomocnou aktivitu a vzájemnou výpomoc. Činnost mateřského centra probíhá každou středu a čtvrtek v době od 9.00 do 11.00 hodin na přístavbě v budově mateřské školy.

 

Mateřské centrum je nezávislé sdružení a jeho veškerá činnost, aktivity i vybavení (nábytek, hračky pro děti, knihovna) jsou financovány za pomoci darů a dobrovolných sponzorských příspěvků. Další finanční příjmy jsou z vybraného vstupného, které činí 20,- Kč na rodinku a den a z akcí pořádaných mateřským centrem.

Mateřské centrum je možno podporovat formou grantů.

 

Mateřské centrum mohou navštěvovat maminky, tatínci, i celé rodinky se svými ratolestmi. Dle možností a vybavení je mateřské centrum vhodné i pro maminky s velmi malými dětmi, s dětmi předškolního věku, i pro rodiče s několika dětmi různého věku.

 

Do aktivit centra není potřeba se předem přihlašovat. Doba pobytu v centru závisí na chuti maminky a dítěte a je omezena pouze provozní dobou centra. S sebou je nutné si přinést pouze přezůvky pro sebe a dítě.

 

Desatero aneb pravidla MC Klubíčko

 

  1. Každý návštěvník (maminka, tatínek, atd.) se zapíše do knihy návštěv a zaplatí službě vstupné 20,- Kč za rodinku.
  1. Vstup do prostor mateřského centra je pouze v přezůvkách.
  1. Odpovědnost za své dítě nese doprovod dítěte po celou dobu pobytu v mateřském centru.
  1. Do hracího prostoru je přísný zákaz nosit jídlo a pití, svačinky konzumujte pouze u stolečků k tomu vyhrazených.
  1. Každá matka krmí pouze své dítě a po svém dítěti jídlo také uklidí.
  1. Své svršky a obuv si v šatně uklízejte. Nenechávejte věci volně ležet na lavičkách či na podlaze.
  1. Na matce zůstává zodpovědné zvážení přítomnosti dítěte v mateřském centru vzhledem k aktuálnímu zdravotnímu stavu. Maminky, buďte ohleduplné k sobě i k ostatním a nevoďte do centra infekční děti i pouze při Vašem podezření na začínající chorobu.
  1. V mateřském centru je dětem k dispozici nočník nebo WC - matka po svém dítěti uklidí (vynést a vypláchnout nočník nebo spláchnout WC). Vždy své dítě doprovoďte na WC.
  1. Veďte své děti k pořádku. Před odchodem ukliďte s dítětem hračky. Dejte pozor, aby se děti chovaly ke všemu vybavení i hračkám v mateřském centru šetrně.
  1. Důležitá je vyšší tolerance maminek (doprovodu dítěte) při „vzájemném poznávání dětí“.

Stanovy mateřského centra - ke stažení ZDE...

 StaPP

Pokud se Vám v mateřském centru Klubíčko líbí,

jsme moc rádi a těšíme se na každou další návštěvu.